Thailand Business Pages (Thailand trade)

บริษัท นวสยาม สตีล จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท นวสยาม สตีล จำกัด
ที่อยู่ : 77 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด
ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 02-738-9991
โทรสาร : 02-738-8308
อีเมลล์ : 7389999@gmail.com
เว็บไซต์ : www.navasiam.co.th
Contact Now

ตัวแทนจำหน่าย

SYS SAMCHAI

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท :บริษัท นวสยาม สตีล จำกัด
ประเภทธุรกิจ : บริษัท นวสยาม สตีล จำกัด จำหน่าย ขาย เหล็ก เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กก่อสร้าง อาทิ เหล็กเอชบีม ไอบีม ไวด์แฟรงค์ รางรถไฟ เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กแผ่น เหล็กแบนเหล็กเส้นกลม ข้ออ้อย ตัวซี แป๊บทุกประเภท
ที่อยู่ 1 :77 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ :02-738-9991
โทรสาร :02-738-8308
อีเมลล์ :7389999@gmail.com
เว็บไซต์ :www.navasiam.co.th
เหล็ก,เหล็กเส้น,เหล็กรูปพรรณ,เหล็กก่อสร้าง,เหล็กเอชบีม,ไอบีม,ไวด์แฟรงค์,รางรถไฟ,เหล็กฉาก,เหล็กรางน้ำ NAVASIAM STEEL CO.,LTD. บริษัท นวสยาม สตีล จำกัด 2020-07-11 00:00:00